Femdagars E3 (27/07/2011)
Category: Competition
Map/area: Bergvik
Country: Hälsingland
Discipline: H50
Var trött denna dag så det gick tungt att springa. Startade tidigt men det var varmt ändå. Snubblade precis förbi 6:an. Hade jag tittat åt höger hade jag fått kontrollen. Till 10:an kom jag dels snett ut från kontrollen och missade stigen. Tänkte gena över det gula vid vägen, men det var staket och häck där så jag blev så konfunderad och jag vågade inte springa där och fick runda tomtmarken. Snitslingen var fel där så jag fick springa längre runt. Gick in vid stigkröken till kontrollen och fick slå mig fram i djungeln. För mig är det ofattbart att man kan lägga sådana grönområdeskontroller på femdagars. Hade jag väjt till höger om en buske i början hade jag kanske fått den direkt, nugick jag där ock bara försökte komma ut. Sprang dit dagen efter och det är en viss riktningsskevhet mellan stigen från sydöst och in till kontrollen. Men då var det en autostranda in till den.
Show comments (0)
 
Femdagars E3 (27/07/2011)