JOK Rogaine (16/12/2012)
Category: Training
Map/area: Ängsjö
Country: Stockholm
Blandat med snö. I storskogen vär det lätt att springa på hyggen och berghällar var det klart tyngre. Tänkte bara ta två av kontrollerna i NO. Sprang efter något fotspår och kom helt fel, borde ha tagit 53 och 54 istället. Men det är lite svårt att se på en 1:17500-del. Klarade 2 timmarsgränsen med 9 sek.
Show comments (0)
 
JOK Rogaine (16/12/2012)