Mila Stockholm by Night (12/12/2012)
Category: Training
Map/area: Grönsta
Country: Stockholm
Discipline: Pöbel
Låg bra till efter starten, men läste kartan inte så noga, då det är lite svårt att se på natten. La mig efter någon på stigen uppför backen. Men efter en rotvälta blev det lite felriktning och sen ändå mer fel. Hade känn på att det var snett men inte så mycket. När vi kom fram till ettan lässnade jag och tag det lungt resten. Sedan lite okoncentreade slöhestbommar lite här och där.
Show comments (0)
 
Mila Stockholm by Night (12/12/2012)