Motionsorientering (12/08/2014)
Category: Training
Map/area: Ängsjö
Discipline: Ö8
Hade uppföljning av Johan Langerak. Han orienterade till sexan och därefter sprang jag först och berättade hur jag tänkte.
Show comments (0)
 
Motionsorientering (12/08/2014)