Hittautkontroller (16/04/2020)
Category: Training
Map/area: Pickesjön
Country: Västergötland
Distance: 5.97 km
Time: 61:35
Average HR: 155
Maximum HR: 178
Tog tjuvsläppskontrollerna på lunchpausen. Riktig fin storskog. Synd att de nyttjar en gammal karta när allmänheten ska ut och lära sig orientera. Ett par timmars stig- och grönområdesrevidering hade inte varit fel.
Show comments (0)
 
Hittautkontroller (16/04/2020) Hittautkontroller (16/04/2020)