Slingor (29/04/2021)
Category: Training
Map/area: Bogesund norra
Country: Stockholm
Distance: 6.81 km
Time: 72:01
Average HR: 153
Maximum HR: 174
Tanken var att jag skulle springa den sydligaste slingan först. Men en bit efter jag lämnat vägen råkade jag vända på kartan och började läsa mot sista på nästa slinga. Sprang någon meter från snitseln och hade svårt att läsa in mig sen. När jag äntligen fick kontrollen såg jag att jag var på fel slinga men fortsatte den då åt fel håll. Generellt var det lite svårt för mig att springa med mitt knä då det är ganska småknixit på marken och då fick jag inte till orienteringsflytet heller.
Show comments (0)
 
Slingor (29/04/2021) Slingor (29/04/2021)