Laserbana (02/05/2021)
Category: Training
Map/area: Frösunda
Country: Stockholm
Distance: 7.32 km
Time: 70:02
Average HR: 148
Maximum HR: 170
Sprang på en laserkarta på östra delen av Frölundakartan. Sprang senast där 1983. Som alltid är det fint på höjderna men däremellan är det mer röjt och avverkat. Känns om det är mer aktivt skogsbruk idag än då. Nu var det en pinfärsk avverkningen mellan första och sista och bort mot tvåan.
Hide comments (2)
BjornG : Kände igen kartan/området omedelbart, men trodde den snöiga vårtävlingen gick 1984 (fick duktigt med däng av Magnus Gran)?
LP: 1983 sprang vi DM där. Sedan gick den snöiga tävlingen 20 april 1986.
Post new comment
Save
 
Laserbana (02/05/2021) Laserbana (02/05/2021)