YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

Domarstigen 8 i Barkarby, Järfälla kommun – dess historia

 

 

 

 

Vykort från början av 1900-talet. Advokat Birger Svenonius hade köpt upp ett område kring Barkarby gård.

Enligt annons kunde man köpa ”Stuga med fri och egen grund för 5000 kronor”. Tanken var att uppföra ca

150 villor i området. Totalt uppfördes ca 25 villor. Byggnationen kom av sig 1910 när militären köpte upp

marken på Järvafälet.

 

Avstyckningskarta från 1902  – lott S5 är Domarstigen 8

Sedermera fastigheten Järfälla Barkarby 1:51

 

 

Barkarby järnvägsstation. 1904-05, Okänd fotograf. Stinsens bostad. T.h. i bakgrunden Palinska villan under

byggnad. Arvid Valdemar Palin, notarie på överståthållarämbetet, flyttade in med sin fru Eugenia Augusta

den 24/10 1905 enligt församlingsboken. Personerna på bilden kan ej identifieras

 

Fr o m höstterminen 1915 t o m vårterminen 1918 var Barkarby skola inhyst i villan i avvaktan på uppförandet

av Barkarbyskolan som invigdes 1920. Småskollärarinna var då Anna Larsson. 1918 blev hyreskontraktet uppsagt och skolverksamheten flyttades tillfälligt till Veddesta.

 

.

Palinska villan, villa Dicksbo. Fröken Judit Jacobsson stående framför villan. Hon kom till Palin omkring 1920.

Palin dog omkr 1928. Efter foto hos Judit Jacobsson 1964. Judit bodde sin sista tid på Tallbohovs gästhem.

Okänd fotograf. Även namnet Heijkes villa har nämns som namn på villan.

 

Arvid Palin medlem i Järfälla kommunfullmäktige 1921

Han var överförmyndare 1915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy mot Häradsvägen och Domarstigen (i bakgrunden) med Agnes Anderssons Speceri- och Matvaruaffär i

förgrunden t v. I bildens mitt (bakom telefonstolpen) SJ:s tjänstebostad och t h om denna tvättstuga vid

Bällstaån. I bakgrunden villor vid nuvarande Domarstigen med fr v villa Dicksbo. Början av 1920-talet okänd

fotograf.

 

Vy från Barkarby järnvägsstation. Mitt i bilden Agnes Anderssons affär. T v därom bryggeribyggnaden (brann ned  1 juli 1932), arbetarbostaden (som revs 1983 för att ge plats för byggnation av Welcome Hotell) samt längst t v smedjan. Villor t h vid Domarstigen. Häradsvägen går fram bakom affären, bryggeriet och arbetarbostaden fram till Barkarby torg. 1928-07, fotograf okänd.

 

Vy från nuvarande Flygarvägen mot Barkarby järnvägsstation och Barkarby torg. Längst t v järnvägs-

stationen och t h om denna med gaveln mot järnvägen stationsförmannens bostad. Mellan dessa byggnader ligger Barkarby  telegrafstation (den mörka villan, även kallad Telefonvillan). T h om tjänstebostaden Klippans bryggeri och t v Barkarby arbetarbostad. T h i bild villor utmed Domarstigen. Johan Lif 1930

 

Vy över Barkarby mot norr. 1930-talet Fotograf Benno.

 

Under den tiden ägdes Domarstigen 8 av Ingrid Hellström som köpte den 1935 (27/2?). 1946 (18/10?) sålde

hon den till Guslef(?) Johansson.

 

Även Folke Bergkvist och John Eriksson kan ha ägt fastigheten.

 

Barkarby. Villor vid Norra Stationsvägen, senare Häradsvägen (villan t v) och Domarstigen (de övriga).

Lars Gustafsson j:r 1949

 

 

 

Barkarbyskolan 1965. Lärare Ulla Dyremark. Ulla och Bertel Dyremark bodde i Domarstigen 8 från 1962 till

2005. Bertel avled 2005, Ulla flyttade hösten 2005 till bananhusen i Aspnäs.

 

Villan köptes av Getrund Eriksson som hade förvärvat den 1948 (29 april?). Hennes man hette Gösta.

 

 

Barkarby. Agnes Anderssons affär i förgrunden.  Låg mellan Barkarby torg och järnvägen. I bakgrunden villor vid Domarstigen. Oljemålning av Anders Österlind.

Målningen ägs av Lars Gustafsson j:r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy mot söder. 1970-talet okänd fotograf. Motorvägen E18 började byggas omkring 1964 och blev klar

några år senare. 1967 stängdes Enköpingsvägen av för genomfartstrafik.

 

 Domarstigen 8 - 1981-05-15, Fotograf Olle Malmberg

 

 Domarstigen – 1981-05-15, Fotograf Olle Malmberg

 

Domarstigen – 1981-05-15, Fotograf Olle Malmberg

 

 

Flygbild från början av 2000-talet

 

  Flygbild från maj-juni 2005

 

 

Sommaren 2005.

 

I slutet av 1940-talet la man in gjutjärnsavlopp. Taket las om på 1970-talet. Elpannna sattes in 1989.

Ny avloppsservis las ner 1999.  Ny luft-vattenvärmepump mars 2009.

 

 

”Lekstugan” renoverad 2007. Stuganbyggdes förmodligen tidigare än 1937

 

Tomten är lummig och där finns ett antal varierande växter. Träd som tall, alm, bok, björk,

rönn, hägg, syren, äppel- och plommonträd. En vit rosenbuske som lär vara från 1800-talet

och komma från Dalarna. Snöbär, tuja doftshersmin, och rhodendron är andra buskar. Örster

som finns är Kronliljor, gulltörel, skuggbräcka, bollviva, alpklematis, höstanemon, krypoxbär,

blåbär, spirea, smultron, forsytia, bollilja, numeört, ormbunkar, stjärnflocka, höstalster, Schilla,

narcisser, påskliljor, krokus, pärhyacinter, gullvivor mm.

 

Flygbild 45 grader mot söder från 2006

 

Domarstigen 8, juli 2008. Köpt av Lars Palmqvist och Berit Aslaksen den 28 oktober 2005.

 

 

 

 

 

  

Badrum ombyggt vintern 2005-2006

 

Kommunens web-karta (baskarta) från 2008

 

Orienteringskarta, skala 1:400 i A4-format över Domarstigen 8

 

Reviderad detaljplan från 2002. För Domarstigen från gäller planen från 1984. Kommungränsen

har ändrats sedan grundkartan uppfördes och marken mellan Domarstigen och E18 tillhör och

ägs nu av Järfälla kommun.

 

Äldre fotografier och kartor från Järfälla kommuns hemsida och bilddatabas.

Övriga fotografier och orienteringskarta av författaren.

Flygfoton från Stockholms kommuns hemsida och Eniro.se